HomeArbeidsdeskundig Onderzoek

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Wilt u inzicht in de belasting van uw medewerker?

verzuim op kantoor

Arbeidsdeskundigen zijn actief in het domein van mens, werk en inkomen. Ze zijn experts in de weging van belasting en belastbaarheid van mensen in werk. Zo kunnen zij preventief of bij verzuim de persoonlijke omstandigheden afzetten tegen de werksituatie. Tijdens de analyse wordt zowel gekeken naar iemands fysieke en mentale situatie als naar omgevingsfactoren die hierbij en rol spelen.

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u inzicht in de belastbaarheid van uw medewerker, maar er wordt ook gekeken naar eventuele belemmerende re-integratiefactoren zoals privé omstandigheden en andere factoren. We onderzoeken of uw medewerker kan terugkeren in de huidige functie of dat er een andere geschikte functie is binnen uw organisatie. Wanneer dit niet haalbaar is, kijken we naar mogelijkheden buiten de organisatie. Het onderzoek bestaat uit een voorgesprek met leidinggevende, een gesprek met uw medewerker en een afrondend drie-gesprek. Indien nodig vindt er overleg plaats met de bedrijfsarts die de belastbaarheid van uw medewerker heeft vastgelegd in een inzetbaarheidsprofiel. Ook een werkplekbezoek behoort tot de mogelijkheden.

Fire Up en de arbeidsdeskundige

Wij werken samen met meerdere arbeidsdeskundigen. Als blijkt dat er zich problemen voordoen op de werkvloer, waarbij een arbeidsdeskundige gewenst is, dan schakelen we deze hulp in.

Meer weten? Neem contact op!

We vertellen je graag vrijblijvend wat we voor je kunnen betekenen.