HomeDuurzaam inzetbaarheidsbeleid

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Verhoog de inzetbaarheid van je werknemers en voorkom verzuim.

Cover voor Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Met een duurzaam inzetbaarheidsbeleid verlaag je de kans op (langdurig) verzuim. Dit verlaagt kosten en verhoogt de motivatie van je werknemers.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

De definitie van duurzame inzetbaarheid van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) is: werknemers zijn duurzaam inzetbaar als ze tijdens hun loopbaan voldoende investeren in gezondheid en scholing en als ze bereid zijn van baan te veranderen.

Duurzame inzetbaarheid vraagt om mensen die energiek en betrokken aan het werk zijn en blijven, oftewel vitaal zijn en blijven. Vitaliteit is dus breder gedefinieerd dan fysiek fit zijn. Een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid zou zich moeten richten op behoud en versterking van het fysieke en mentale werkvermogen (workability), de vitaliteit en loopbaanpotentieel (employability).

We leven langer, we blijven langer vitaal en we werken langer. Het hangt af van het beroep af of dat ook allemaal op een goede manier lukt, niet iedereen is daar zomaar op toegerust. Nadenken over duurzame inzetbaarheid is dus van groot belang.  

Voor een geslaagd beleid, moet er sprake zijn van een intrinsieke motivatie bij medewerkers. En die motivatie is voor iedereen anders. De sleutel tot succes is daarom niet een uitgekiend beleid, maar heel eenvoudig een goed gesprek met medewerkers. Van mens tot mens.

Voordelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid:

 • Hoger rendement van investering door minder job hopping;
 • Meer rendement uit arbeid door hogere motivatie en betrokkenheid;
 • Innovatie van werkprocessen door maatwerk;
 • Hogere werknemerstevredenheid, lagere verzuimcijfers;
 • Hoger rendement uit werving- en selectieactiviteiten;
 • Meer capaciteit om marktkansen te benutten;
 • Winst door kwaliteitsstijging;
 • Behoud van bedrijfscontinu├»teit;
 • Concurrentie- en imagovoordeel

Preventief verzuimbeleid

Waar mensen werken kan ook verzuim vanwege ziekte optreden. Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat de werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe met verzuim door ziekte omgegaan wordt. Preventie op ziekteverzuim is maatwerk. Het moet passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en de bedrijfscultuur.

Voordelen van een verzuimbeleid 

Een ziekteverzuimbeleid heeft verschillende voordelen:

 • Het geeft weer hoe de werkgever omgaat met ziekte en ziekteverzuim.
 • Het geeft procedures aan die zieken en functionarissen moeten volgen.
 • Het geeft middelen weer die functionarissen kunnen benutten bij het omgaan met ziekteverzuim.
 • Het geeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer die functionarissen hebben bij ziekteverzuim.
 • Het geeft weer op welke wijze gebruikgemaakt kan of moet worden van externe deskundigen.

Fire Up en duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Een van de onderdelen van verzuimbeleid is de begeleiding van re-integratie. Wij zijn je partner in het begeleiden van jouw medewerkers naar werkhervatting. Onze methode is kijken naar de mens als geheel. Wij gebruiken het Positieve Gezondheidsmodel van Machteld Huber. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Daarom zien wij duurzame inzetbaarheid als maatwerk en stemmen wij bij elke persoon opnieuw het plan af op wat deze medewerker nodig heeft. Wij werken o.a. samen met partners als arbeidsdeskundigen, re-integratiecoaches of loopbaancoaches.

Meer weten over Preventief Medisch Onderzoek?

Preventief Medisch Onderzoek

Meer weten over Fire Up?

Informatie voor werkgeversOver ons

Werk maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid?

Fire Up gaat graag vrijblijvend met je in gesprek.