HomeExpertisesChronische pijn

Klaar met chronische pijn?

Bij Fire Up komen we letterlijk en figuurlijk in beweging om jouw pijn te verminderen.

oefening om chronische pijn te verminderen

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van je lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld bij een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandelen van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. Dit kan leiden tot langdurige klachten die impact hebben op je dagelijkse functioneren. Dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.

Wat is chronische pijn?

We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven en er geen één op één relatie (meer) is met het oorspronkelijke letsel.

Hoe ontstaat pijn?

Ons lichaam zit vol met zenuwen. Deze zenuwen verbinden plekken in ons lichaam met onze hersenen. Een groot deel van deze zenuwen functioneren als het ware als voelsprieten van je hersenen. Wanneer je ergens in je lichaam iets voelt, gaat er eerst een signaal van de plek waar het gebeurt, vanaf de zenuwuiteinden, via je ruggenmerg naar je hersenen. Voor pijn heeft je lichaam speciale sensoren in de zenuwuiteinden. Je hersenen geven een betekenis aan het signaal dat binnenkomt en beslissen of je daadwerkelijk pijn voelt of niet. Het hele signaal tot aan je hersenen is dus nog geen pijn. In feite voel je pijn pas als je hersenen het signaal uitleggen samen met de emoties of stemming die je in die situatie hebt. Pijn voel je dus met je brein!

Bij chronische pijn is er iets anders aan de hand. Pijn lijkt van dezelfde plek af te komen als waar deze was begonnen, maar er is geen schade meer te zien. Waardoor de pijn aanwezig blijft is niet duidelijk, maar ook hier voel je de pijn met je hersenen. Omdat het mechanisme zo onduidelijk is bij chronische pijn, is de behandeling ook zoveel lastiger.

Kan je zenuwstelsel veranderen?

Vroeger dacht men dat het zenuwstelsel een vast gegeven was en niet meer kon veranderen wanneer het eenmaal volgroeid was. Inmiddels weten we dat dit niet waar is. Naarmate zenuwenbanen veel gebruikt worden, worden ze sterker. Het omgekeerde gebeurt ook: zenuwenbanen die niet of weinig gebruikt worden sterven af. Op dezelfde manier is het ook mogelijk om nieuwe verbindingen te maken. Je kan je brein als het ware “opnieuw inrichten”. Dit biedt perspectief voor de behandeling van chronische pijn. Met het aanleren van nieuwe patronen verzacht je de last die je ervaart en leer je ook om te gaan met je pijn.

Komt alle pijn uit het brein?

Pijngevoel ontstaat altijd in het brein. Wat wel verschillend is, is hoe het brein op zo’n pijnprikkel reageert. En dat heeft alles te maken met de gevoeligheid van het pijnsysteem in de hersenen. Voor een deel is dat erfelijk bepaald: de hersenen van sommige mensen herkennen pijnprikkels eerder en zullen pijn intensiever ervaren. Het pijnsysteem kan in de loop van het leven ook wijzigen. Door ziektes en verwondingen, of bijvoorbeeld door een moeizaam verlopen bevalling, kan het pijnsysteem gevoeliger worden. Maar ook gedachten over pijn hebben invloed. Bij iemand die denkt: “het zal wel overgaan”, ontwikkelt het pijnsysteem zich anders dan bij iemand die zich direct zorgen maakt als hij iets verdachts voelt.

Behalve veranderingen op lange termijn, zijn er ook snelle veranderingen in het pijnsysteem. Of en hoeveel pijn iemand voelt, hangt sterk af van de situatie. Een hardloper met een verzwikte enkel kan gemakkelijk de marathon uitlopen. Echter verzwikt diezelfde hardloper zijn enkel tijdens een wandeling waarin hij zich ergert aan zijn zeurende kind, dan kan het gebeuren dat hij geen stap meer kan verzetten. Op dat moment voelt hij veel meer pijn.

Ook angst speelt een grote rol. Bij echte angst, bijvoorbeeld als je bedreigd wordt met een mes, gaat de pijndrempel omhoog en neemt de pijn af. Overleving is dan voor de hersenen veel belangrijker dan de pijn. Gaat het om onbestemde, vage angst, dan neemt de pijngevoeligheid juist toe. De hersens zetten alle zintuigen open om meer duidelijkheid te krijgen.

Psychische of emotionele problemen kunnen dus ook leiden tot lichamelijke pijn. Pijn in de rug kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van psychische problemen, zoals overbelasting, in plaats van een lokaal probleem.

Gevolgen chronische pijn

Chronische pijn wordt vaak als zeurend ervaren. Zonder afleiding is het moeilijk om de pijngevoelens te negeren. Dit heeft impact op je dagelijks functioneren. Je zit bijvoorbeeld niet fijn of het bewegen van je armen zorgt voor pijnscheuten. Hoe ga je daarmee om? Mogelijk probeer je de pijnlijke bewegingen te vermijden of negeer je de hele situatie. Dat is vaak moeilijk, omdat de pijn zo toch je leven blijft beheersen. Zonder behandeling blijf je er zelf mee worstelen.

Het is daarom beter om leren om te gaan met chronische pijn. De pijn kan niet altijd verlicht, maar door je pijn te begrijpen ben je de zelf baas over je pijn. Dat is waar wij van Fire Up samen met jou aan werken.

Fire Up en chronische pijn

Klaar met de pijn? Bij Fire Up komen we letterlijk in figuurlijk in beweging. We werken het aanleren van nieuwe patronen. We leren je hoe het pijnsysteem werkt en welke factoren van invloed zijn. Door het programma bij Fire Up te volgen kan pijn verminderen, maar wat vooral belangrijk is dat je leert hoe je er beter mee om kan gaan.

Meer weten of gratis kennismaking inplannen?

Neem contact opOns programma

Chronische pijn verminderen?

Fire Up helpt omgaan met chronische pijn en deze te verminderen.