Verzuim verlagen?

Fire Up helpt medewerkers gezond te houden. Zo voorkomen we langdurig verzuim.

verzuim op kantoor

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang voor jouw bedrijfsvoering.  

Wil je verzuim voorkomen of terugdringen dan is een goed duurzaam inzetbaarheidsplan van belang.

Soorten ziekteverzuim

Onder ziekteverzuim wordt verstaan het niet of niet geheel uitvoeren van de functie wegens ziekte of ongeval. Er zijn verschillende vormen van ziekteverzuim te onderscheiden (SZW, 2008): kortdurend verzuim (acht dagen of minder), middellang verzuim (9 t/m 42 dagen) en langdurend verzuim (43 dagen of meer). Hieronder vallen zowel ziekteverzuim als gevolg van leefstijlfactoren als ziekteverzuim door gezondheidsklachten als gevolg van die gedragingen. 

Iedereen is wel een keertje ziek en kortdurend verzuim is vaak goed op te vangen. Wanneer er sprake is van middellang of langdurend verzuim verandert verzuim in een grotere kostenpost. Daar kun je als werkgever niet altijd wat aan doen, maar wanneer verzuim wordt veroorzaakt door de gevolgen van werkstress is het tijd om eens goed te kijken naar de werksituatie en het welzijn van je medewerkers. Een burn-out wil je immers voorkomen.

Met een duurzaam inzetbaarheidsbeleid en verzuimbeleid breng je de gezondheid van je medewerkers in kaart en geef je jezelf uitgangspunten om langdurend verzuim te verminderen.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Werknemers zijn duurzaam inzetbaar als ze voldoende gemotiveerd zijn om hun werk op een goede manier uit te voeren. Daarbij zijn ze ook gezond en fit, wat natuurlijk de kans op verzuim verlaagt. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid omvat alle regels, procedures en activiteiten die de duurzame inzetbaarheid in een organisatie verhogen. Door in je beleid te sturen op vitale medewerkers, levert dit diverse voordelen op. 

  • Minder baanwisselingen;
  • Hogere productiviteit door grotere motivatie;
  • Hogere werknemerstevredenheid,
  • Lagere verzuimcijfers;
  • Concurrentie- en imagovoordeel

Zelfs met een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid voorkom je verzuim niet volledig. Het is dus goed om ook na te denken hoe je als werkgever met verzuim omgaat. Daar komt een verzuimbeleid bij kijken.

Wat is een verzuimbeleid?

Een verzuimbeleid omvat alle regels, procedures en activiteiten die komen kijken bij verzuim. Dit gaat om praktische zaken als het ziekmelden, maar een goed verzuimbeleid beschrijft ook hoe medewerkers ondersteund worden bij herstel. Het doel is om verzuim te verlagen en terugval te voorkomen. De werkgever speelt hierin een actieve rol en zorgt voor de middelen om herstel te bevorderen. Dit helpt medewerkers sneller en beter terug te keren op het werk.

Een ziekteverzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en de bedrijfscultuur. Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat de werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe met verzuim door ziekte omgegaan wordt. 

Hulp bij verzuimbeleid

Met een verzuimbeleid weten werkgevers en werknemers wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het maakt ook duidelijk in welke situaties er externe hulp wordt ingeschakeld. Soms is uitzieken namelijk niet de oplossing en spelen er grote problemen, zoals werkstress, een burn-out of problemen in de privésfeer. Dan is de hulp van externe deskundigen gewenst om een goede en snelle terugkeer te begeleiden.

Fire Up verlaagt verzuim

Fire Up biedt een uniek programma dat de vitaliteit van je medewerkers verhoogt en zo het verzuim in je organisatie verlaagt. Dit programma vormt een effectief onderdeel van elk verzuimbeleid. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Wij stemmen het programma af op elke persoon, zodat hij of zij snel kan toewerken naar herstel en werkhervatting.

Meer weten over Fire Up?

Informatie voor werkgeversOver ons

Verzuim verlagen?

We vertellen je graag vrijblijvend wat we voor je kunnen betekenen. We zijn benieuwd naar jouw vraagstuk!