HomePrivacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens gebruiken. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Het is raadzaam om deze privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Fire Up

Je leest de privacyverklaring van Fire Up. Fire Up is een bedrijf dat zich richt op arbeidsrevalidatie en vitaliteitsprogramma’s voor bedrijven. Wij zijn de partner voor het bedrijfsleven op het gebied van hoogwaardige zorg en vitaliteit.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerken wij jouw persoonsgegevens. Fire Up neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw persoonsgegevens door Fire Up, neem dan gerust contact met ons op!

Fire Up
KVK nr. 78410363 Oranjesingel 2A 6511 NS Nijmegen 024 2036 251 info@fireup.nu

Persoonsgegevens

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en je zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verwerkt Fire Up diverse persoonsgegevens van jou. Te denken valt aan je adres, informatie over je verzekering of medische gegevens. De gegevens die wij verzamelen worden vastgelegd in een dossier. Fire Up verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf of je werkgever deze aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • Gegevens over je gezondheid en voortgang van je behandelingen
 • Gegevens over je werkgever
 • Gegevens over je huisarts

Doeleinden en grondslagen

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verwerkt door Fire Up. Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze diensten: het behandelen van personen met psychische, mentale en/of lichamelijke klachten.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening tekunnen uitvoeren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een medischdossier.Op grond van de AVG mogen wij alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de AVG staat. Dit heet een grondslag. De grondslagen op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn de volgende:

Op grond van de AVG mogen wij alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de AVG staat. Dit heet een grondslag. De grondslagen op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn de volgende:

 • uitdrukkelijke toestemming;
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • voldoen aan een wettelijke plicht;
 • vervulling van een taak van algemeen belang.

Verwerkingsregister

Om er zeker van te zijn dat wij jouw persoonsgegevens op de juiste wijze verwerken houden wij een verwerkingsregister aan.

Bewaartermijn

Fire Up bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor een goede zorgverlening noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen. Zo wordt jouw medisch dossier op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst twintig jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fire Up maakt gebruik van enkele externe tools om je gezondheidssituatie vast te stellen, zoals de tool ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Deze tools helpen Fire Up om een goed beeld te krijgen van je gezondheidssituatie. Bij Fire Up wordt nooit een besluit genomen uitsluitend op basis van de uitslagen van deze tools. De tools zijn slechts hulpmiddelen. Te allen tijde is er sprake van persoonlijke betrokkenheid om tot een juist besluit te komen.

Beveiliging

Fire Up neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Fire Up werkt met het elektronisch cliëntendossier van James Software. Dit is een webbased applicatie die draait in de cloud. James Software is NEN7510 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de strenge eisen die worden gesteld aan informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Daarnaast zijn onze laptops beveiligd met virusscanners en firewalls.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Fire Up heeft de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Daarom delen we door jou verstrekte gegevens slechts met derde partijen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast vinden er tijdens het behandeltraject enkele terugkoppelingen naar je werkgever plaats. Dit betreft een minimale terugkoppeling zonder uitwisseling van medische informatie. Aan het einde van het behandeltraject schrijven we een rapport voor de werkgever. Dit rapport wordt slechts met de werkgever gedeeld na jouw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten aanzien van je persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

 • Het recht op informatie. Middels deze privacyverklaring informeren wij je over welke persoonsgegevens er van jou worden verwerkt en met welk doel dit wordt gedaan.
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en afschrift van deze persoonsgegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van jouw gegevens.
 • Het recht om je gegeven toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, in tetrekken.
 • Het recht om vernietiging van jouw medische gegevens aan te vragen. Hieraan kan slechtstegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je je persoonsgegevens kunt laten overdragen aan een andere partij.
 • Het recht om een eigen verklaring aan jouw dossier toe te voegen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevensverwerking.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.
 • Het recht om in bepaalde gevallen de gegeven toestemming voor gebruik of delen van jepersoonsgegevens in te trekken.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit kenbaar maken via info@fireup.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan je identiteitskaart), paspoortnummer en Burgerservicenummer onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op je verzoek reageren.

Cookieverklaring

Fire Up gebruikt technische, analytische en functionele cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Contact

Bij vragen, opmerkingen of klachten over je privacy kun je contact met ons opnemen via 024 2036 251 of info@fireup.nu. Fire Up neemt vragen en klachten met betrekking tot je privacy uiterst serieus. Aarzel niet om te vertellen op welke punten wij onze service kunnen verbeteren! Tevens willen wij je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op onze website kun je onze klachtenprocedure terugvinden: klachtenprocedure. Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit worden vermeld op de website. De laatste versie dateert van 23 september 2021.