HomeWerk en gezondheid

Werk en gezondheid

Besef jij welke rol werk speelt in onze gezondheid?

Cover voor Werk en gezondheid

Werk is van grote invloed op onze gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat 35% van de werknemers werkdruk aangeeft als reden voor verzuim. Tijd dus om te werken aan een gezondheidsbeleid.

Wanneer werk belastend is

Bij belastend werk denk je al gauw aan lichamelijke klachten. Wanneer iemand zwaar werk verricht, bijvoorbeeld in de bouw, dan wordt er veel gevraagd van het lichaam. Dit kan leiden tot letterlijke overbelasting. Denk aan blessures, bewegingspijn of slijtage van de gewrichten.

Werk kan ook op andere manieren belastend zijn voor je gezondheid. Wanneer er veel van je wordt gevraagd, kan dit leiden tot werkstress. Dit kan weer leiden tot allerlei andere klachten zoals vermoeidheid, onzekerheid en angst. Er kunnen ook lichamelijke klachten ontstaan zoals chronische pijn. Dit zijn allemaal redenen voor verzuim. Wanneer er niet op tijd wordt ingegrepen, ligt een burn-out op de loer. Bij een burn-out is er sprake van langdurig verzuim.

Voorkomen is beter dan genezen. Zowel werknemers als werkgevers hebben er dus baat bij om werk en gezondheid goed te balanceren met een gezondheidsbeleid. Dat vraagt om een preventieve aanpak bij werkgevers en een open cultuur waarin werknemers hun klachten kenbaar durven te maken. Een goede werkgever voorziet dan ook in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Werk en gezondheid

Uit onderzoek naar het verband tussen gezondheid en maatschappelijke participatie blijkt dat de vatbaarheid voor ziekten en de herstelperiode daarvan worden beïnvloed door de manier waarop mensen met belastende werk- en levensomstandigheden omgaan.

Maatschappelijk participeren, terugkeren naar functioneren binnen betaalde arbeid, het privé leven en sociale omgeving, blijkt een belangrijke gezondheid bevorderende factor te zijn. Maatschappelijk participeren is zin geven aan je leven. Het geeft structuur; het geeft invulling aan je bestaan; het leidt tot maatschappelijk meedoen; het leidt tot waardering en ergens bij horen. Kortom je telt mee; je kunt met anderen ergens over praten en je bent in staat dingen te verwerven en in je dagelijks onderhoud te voorzien.

Een mooi gegeven, maar dit betekent wel dat indien men er niet in slaagt te herstellen en weer te gaan functioneren, men er niet in slaagt het leven georganiseerd te krijgen. 

Hoe langer iemand niet in staat is om te kunnen functioneren bijvoorbeeld binnen betaalde arbeid, of naarmate de duur van de arbeidsongeschiktheid langer is, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. Het beeld van de circusartiest die koste wat kost probeert 10 bordjes op een stok aan het draaien te houden, gaat hier op. Hij doet erg zijn best; een bordje begint te wankelen en valt. Uiteindelijk vallen bijna alle bordjes af. 

Werkhervatting

Mensen die een tijd uit de roulatie zijn geweest, zien er vaak tegenop weer aan de slag te gaan. Dat is begrijpelijk, want het stelt weer hele specifieke eisen aan een mens, zoals taken vervullen, aan plichten voldoen, afspraken nakomen, doelen stellen en halen. Terugkeer naar maatschappelijk functioneren levert spanning op die nieuwe energie kan opleveren, maar kan ook energie kosten.

Voor diegenen voor wie bepaalde situaties en of omstandigheden een belangrijke oorzaak heeft gevormd van ziekte en disbalans is de terugkeer naar het functioneren nog veel spannender. Zal het allemaal wel goed gaan? Misschien zijn de omstandigheden veranderd, of is er sprake van een nieuwe functie, nieuwe collega’s of een verandering van taken, hoe zal de sociale omgeving reageren etc. Dit proces vraagt om ondersteuning.

Reintegratie/werkhervatting na burn-out

Voor mensen die wegens spanningsklachten tijdelijk niet hebben gefunctioneerd, is het verstandig om goed na te gaan wat de bronnen van spanning waren. Daarnaast is het van belang om te inventariseren welke aspecten van het functioneren juist als prettig werden ervaren. Het noteren van plus- en minpunten helpt je te beslissen of je binnen je betaalde arbeid en/of privé leven en sociale omgeving de draad weer gewoon wilt oppakken of dat er dingen moeten veranderen. 

Fire Up en werk

Bij uitval op werk zullen wij in overleg met de bedrijfsarts (indien betrokken) kijken naar een passend voorstel qua werkhervatting. We kijken of de huidige werkzaamheden nog passend zijn en indien nodig zal er een arbeidsdeskundige mee kijken. Wij reiken inzichten aan, bieden tools en trainen vaardigheden waardoor je weer volledig in je kracht komt te staan. Het doel is duurzame inzetbaarheid.

Meer weten? Bekijk informatie voor

WerknemersWerkgevers

Benieuwd wat Fire Up voor je kan betekenen?

We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek.